Habitatge

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori, a través d’una subvenció de la Diputació de Girona, s’està elaborant un estudi per conèixer les necessitats existents en matèria d'habitatge al municipi per tal de poder definir un seguit d’accions ajustades a la realitat.

A banda d’analitzar la capacitat de creixement urbanístic, l’ocupació de l’habitatge, el possible creixement poblacional, etc. cal escoltar els veïns i les veïnes del municipi per tal de conèixer la demanda real existent. És per aquest motiu que s’han formulat unes enquestes per tal que pugueu fer-nos arribar la vostra opinió. La vostra participació és bàsica per tal de què els resultats obtinguts de l’estudi siguin el màxim de fidels possibles a la realitat i per tant que l’Ajuntament i altres agents i organismes implicats plantegin i valorin actuacions enfocades a resoldre les necessitats d’habitatge existents.

Gràcies per la vostra col·laboració.

 

  • Enquesta a respondre per major de 35 anys

https://goo.gl/forms/TkUassoQtEHZBoYr2

 

  • Enquesta a respondre pel jovent entre 16 i 35 anys

https://goo.gl/forms/VCtK5vQX85y8AM5b2"