Memòria i documentació

0

MEMÒRIA I NORMATIVA URBANÍSTICA 2010

- I.- Memòria, Agenda i Avaluació econòmica, Convenis
- II.- Normes urbanístiques i annexes normatius.Catàleg béns protegits
- III.- Annex Estudi de la xarxa d'abastament
- IV.- Annex Estudi de la xarxa de sanejament

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ POUM 2010

 

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ POUM 2010