Modificacions

0
L'Ajuntament de Sant Gregori en sessió de 23 de setembre de 2013 va acordar aprovar inicialment la modificació núm. 1 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Gregori.
La modificació núm. 1 del POUM de Sant Gregori estava integrada pels documents següents:
- Memòria informativa, descriptiva i justificativa
- Plànols POUM vigent
- Plànols modificacions a realitzar
- Plànols modificats
 
 
L'Ajuntament de Sant Gregori en sessió de 11 de juliol de 2016 va acordar aprovar inicialment la modificació núm. 1 - 2a fase del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Gregori.
La modificació núm. 1 - 2a fase del POUM de Sant Gregori estava integrada pels documents següents:
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en sessió de 9 d'octubre de 2019, va donar conformitat al següent Text refós de la modificació núm. 1 - 2a fase del POUM de Sant Gregori (publicat al DOGC núm. 8022 de 12/12/2019).
 
 
L'Ajuntament de Sant Gregori en sessió de 14 de maig de 2018 va acordar aprovar inicialment la modificació núm. 2 del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Gregori.
La modificació núm.2 del POUM de Sant Gregori estava integrada pels documents següents:
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en sessió de 9 d'octubre de 2019, va donar conformitat al següent Text refós de la modificació núm. 2 del POUM de Sant Gregori (publicat al DOGC núm. 8022 de 12/12/2019).
 
 
L'Ajuntament de Sant Gregori en sessió de 17 de setembre de 2018 va acordar aprovar inicialment la modificació núm. 3 del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Gregori.
La modificació núm.3 del POUM de Sant Gregori estava integrada pels documents següents:
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en sessió de 13 de novembre de 2019, va donar conformitat al següent Text refós de la modificació núm. 3 del POUM de Sant Gregori (publicat al DOGC núm. 8053 de 30/01/2020).
 
 
L'Ajuntament de Sant Gregori en sessió de 13 de juliol de 2020 va acordar aprovar inicialment la modificació núm. 4 del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Gregori.
La modificació núm.4 del POUM de Sant Gregori (en fase d'INFORMACIÓ PÚBLICA fins el 02/10/2020) està integrada pels documents següents: