Projectes a exposició pública

En aquest apartat es troben els projectes d'àmbit municipal que estiguin a exposició pública:

Projecte carril bici entre la Joeria i Soler i Patel
Termini exposició pública: 30 de juny de 2020
Aquest projecte inclou expropiacions es poden consultar al projecte o es poden consultar amb els tècnics municipals (demanar hora al 972428300)

Projecte carril bici entre el pont sobre el Ter i Sant Gregori
Termini exposició pública: 30 de juny de 2020
Aquest projecte inclou expropiacions es poden consultar al projecte o es poden consultar amb els tècnics municipals (demanar hora al 972428300)