Projectes definitius

En aquest apartat es troben els projectes d'àmbit municipal que han estat aprovats definitivament:

Projecte constructiu d'una nova via verda des de Sant Gregori fins la urbanització Soler i Patel i de Sant Gregori fins a Girona (Aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Sant Gregori en sessió de 18 de gener de 2021) + Informe en relació a les al·legacions presentades en la informació pública sobre el projecte

Projecte constructiu per la connectivitat entre les rutes de la Vall del Ter i de la Vall de Llémena (Aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Sant Gregori en sessió de 18 de gener de 2021) + Informe en relació a les al·legacions presentades en la informació pública sobre el projecte