Segell Verd

El segell verd és una iniciativa impulsada per la Taula de la Construcció (Gremi de Promotors Constructors d’Edificis de Girona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya demarcació de Girona, i el Col·legi d’aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona) i l’Ajuntament de Girona, i el qual distingeix aquells edificis d’habitatges de nova construcció que incorporen criteris de sostenibilitat.

A aquesta iniciativa ens hem anat adherint altres municipis de Catalunya com és el cas de Sant Gregori.
El “SEGELL VERD” és un distintiu que s’atorgarà als edificis d’habitatges que compleixin una sèrie de requisits que el projecte arquitectònic haurà d’explicar i justificar d’una manera senzilla i entenedora. A grans trets, aquests habitatges hauran de reunir un seguit de requeriments que facilitin:

· El Reciclatge de residus domèstics i també el reciclatge
· L’Estalvi Energètic
· Estalvi en el consum d’Aigua

Tant el constructor com el propietari de l’habitatge amb el distintiu del segell verd seran beneficiaris de bonificacions i incentius fiscals.

COM OBTENIR EL SEGELL

El Segell Verd s’ha classificat en dos nivells diferents (A i B) segons el grau d’implementació en l’habitatge dels requeriments descrits en els punts anteriors. El promotor d’un edifici d’habitatges que vulgui acollir-se al Segell Verd ha de fer constar des del començament del projecte que s’acull a aquest distintiu identificant a quin tipus de Segell Verd s’acull.

Tot seguit podeu trobar un document on s'expliquen els diferents paràmetres del Segell Verd i també una fitxa justificativa per a incloure en els projectes per als quals se sol·liciti.