Avís zona de caçera

Dimecres 6 de desembre
Zona de la Bruguera. Des de Mas Ferran i des de Can Serra a Urbanització Soler i Patel.
Respectar sempre la senyalització i les tanques indicant la zona on es realitza la batuda de caça.