Informació municipal: crema de restes vegetals

Segons la Llei 7/22 de 8 d'abril de residus no es permeten realitzar cremes de restes vegetals.
Només es pot sol·licitar crema de restes vegetals agrícoles a les explotacions inscrites com a DUN, declaració única agrària.


Informació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya

Les restes dels horts, jardineria o arbres d'autoconsum no es poden cremar.
Les microexplotacions o explotacions agràries sí que poden comunicar una crema sempre i quan estiguin inscrites com a DUN, Declaració Única Agrària.
Els focs d'esbarjo (p.e.: barbacoes) també es poden comunicar dins el període indicat.

El període de comunicació és del 16 d'octubre de 2023 fins el 14 de març de 2024.