Informació sequera

El municipi de Sant Gregori es troba en fase d'Excepcionalitat per sequera.
Aquesta fase indica un consum d'aigua màxim de 230 litres/ habitant i per dia.
Per a usos domèstics i per a activitats econòmiques, activitats municipals i empreses.

 

El municipi de Sant Gregori disposa d'una xarxa d'aigua potable amb captacions municipals (pous) i diversos dipòsits que garanteixen el consum mitjà d'aigua potable.
L'estat d'aquestes captacions es troba en nivells óptims però això no significa que en aquest episodi de sequera que pateix el conjunt del país, des de fa mesos, s'extremin les mesures i les indicacions per a l'estalvi d'aigua que ha indicat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Generalitat de Catalunya.

Les mesures, determinades per l'ACA, a aplicar en Fase d'Excepcionalitat es poden trobar aquí

Preguntes i respostes freqüents sobre les restriccions per sequera, es poden trobar aquí

Més informació soble el Pla de Sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua