Informació sequera

10/03/2023

El municipi de Sant Gregori es troba en fase d'Alerta per sequera.
Aquesta fase indica un consum d'aigua màxim de 250 litres/ habitant i per dia.
Per a usos domèstics i per a activitats econòmiques, activitats municipals i empreses.

 

El municipi de Sant Gregori disposa d'una xarxa d'aigua potable amb captacions municipals (pous) i diversos dipòsits que garanteixen el consum mitjà d'aigua potable.
L'estat d'aquestes captacions es troba en nivells óptims.

Això no significa que en aquest episodi de sequera que pateix el conjunt del país, des de fa mesos, s'extremin les mesures i les indicacions per a l'estalvi d'aigua.

Més informació soble el Pla de Sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua