Contacte

Establir canals de contacte entre els veïns i veïnes i l'ajuntament és una prioritat de la institució. Per això es posen a disposició diferents canals a través dels quals, qualsevol persona i en qualsevol moment del dia, es pot adreçar a l'alcalde o a l'ajuntament per exposar aquells fets o motius que siguin del seu interés.

Aquest apartat de comunicació amb l’Ajuntament us ofereix una via de comunicació àgil i disponible tot l’any les 24 hores del dia per tal que ens feu saber i/o ens demaneu tot allò que considereu oportú. Per això s'han posat a disposició uns canals concrets i específics per tractar cada tema que es vulgui traslladar a l'Ajuntament de Sant Gregori.

Amb el compromís d’oferir-vos resposta, estudiar i/o atendre tant ràpid com ens sigui possible tot allò que ens feu arribar a través d’aquests mitjans que es poden trobar seguidament.