Digues la teva

Aquest canal de contacte es poden fer arribar consultes, queixes, informació o qüestions d'àmbit municipal.

Aquest apartat és una evolució de les bústies "Digues la teva" que es podien trobar en diferents punts del municipi però a través d'un mitjà adaptat a la realitat actual on les comunicacions a través d'Internet facilita i agilitza el contacte amb l'administració.

En funció del cas exposat, es pot indicar realitzar tràmits a través de la Seu Electrònica.

Les dades que ens proporcioneu seran incorporades a un fitxer creat per l'Ajuntament de Sant Gregori per a atendre els suggeriments, queixes i consultes dels ciutadans. En qualsevol moment es pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, dirigint-se al mateix Ajuntament de Sant Gregori.

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari