Digues la teva

Establir canals de contacte entre els veïns i veïnes i l'ajuntament és una prioritat de la institució. Per això es posen a disposició diferents canals a través dels quals, qualsevol persona i en qualsevol moment del dia, es pot adreçar a l'alcalde o a l'ajuntament per exposar aquells fets o motius que siguin del seu interés.

Aquest apartat de la web "Digues la Teva" és una evolució online de les bústies "Digues la Teva" que també es poden trobar a diferents equipaments municipals. Amb la voluntat de posar tots els mitjans possibles per ser un ajuntament obert i amb capacitat per rebre propostes, queixes, suggeriments i tots aquells temes d'àmbit municipal que poden contribuïr a millorar el municipi de Sant Gregori.

Per a instàncies i altres comunicacions anar a l'apartat de Seu electrònica.