Fil directe amb l'Alcalde

Benvinguts i benvingudes a aquest espai de participació ciutadana que té com objectiu que pugueu comunicar-vos amb l’Ajuntament directament a través del seu màxim representant, l’Alcalde.
A la web de Sant Gregori trobareu moltes vies de comunicació amb l’Ajuntament, entre les quals destaquem l’apartat “Comunicació amb l’Ajuntament” i aquest mateix. Tot plegat ha de permetre consolidar el pas d’un model de gestió basat en la democràcia representativa a un model basat en la democràcia participativa.

Les dades que ens proporcioneu seran incorporades a un fitxer creat per l'Ajuntament de Sant Gregori per a atendre els suggeriments, queixes i consultes dels ciutadans. En qualsevol moment es pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, dirigint-se a l'Alcaldia de l'Ajuntament.