AFA de l'Escola Agustí Gifre

0

President/a: Sra. Violeta Cuerda
Secretari/a: Sra. Mar Pujol
Nº de Socis: 260
Adreça: Pl. del Poble s/n
Població: Sant Gregori
Codi postal: 17150
Correu electrónic: afa@afaagustigifre.com
Pàgina web: www.afaagustigifre.com

L’AFA és una part del centre educatiu. És l’entitat que agrupa els pares i mares de l’escola, i que pot estructurar la seva participació al servei del conjunt de la comunitat educativa.

L’AFA treballa amb estreta relació amb l’equip de mestres intentant ajudar-los en el bon desenvolupament de les seves tasques.

FINALITATS

 • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general a la comunitat educativa per tal de millorar la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills.
 • Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
 • Fer d’interlocutor amb els mestres i equip directiu per tal d’abordar temes que afectin a tot el col·lectiu de famílies.
 • Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
 • Facilitar la col·laboració del centre en les àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

COM COL·LABORA AMB L'ESCOLA

 • Aportacions econòmiques per material escolar
 • Millores en l’infrastructura de l’escola (menjador, patis,...)
 • Ajut econòmic i aportacions a la revista “Estrips i retalls”
 • Donant suport al projecte educatiu que es du a terme a l’escola
 • Col·laborant en la castanyada, la festa de Nadal i Fi de Curs i el comiat dels alumes de 6è.

ACTIVITATS I SERVEIS

 • Servei d’acollida
 • Venda de xandalls
 • Gestiona l’organització de les activitats extraescolars
 • Assegurança per accidents per a totes les activitats que s’organitzen
  quines activitats organitza?
 • Activitats extraescolars vàries destinades a la formació en el lleure
 • Article a “Cuadernos de Pedagogia"
 • Contribució al “7 en 1” i “Estrips i Retalls"