Associació de caçadors de Sant Gregori i Constantins

0

President/a: Sr. Diego Martos Garcia
Secretari/a: Lluís Reixach Costa
Adreça: Cases del Xai-Martos
Població: Sant Gregori
Codi postal: 17150
Telèfon: 972 42 90 47

L'Associació de caçadors de Sant Gregori és una associació privada amb personalitat jurídica, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de la caça major i menor.