Associació de Dones de la Vall de Llémena

President/a: Sra. Mª Teresa Roura
Adreça: C/ Montseny, 4
Població: Sant Gregori
Codi postal: 17150
Telèfon: 972428290/620406929
Correu electrónic: associaciodonesdelavall@gmail.com

mariateresa.rouragarriga@telefonica.es

Vam començar a finals de l’any 1995, quan un grup de persones segons el nostre parer, pensàvem que hi havia una mancança de propostes que poguessin ser de l’interès de les dones. Es va fer una reunió per veure si hi havia interès i com que la resposta va ser positiva, des d’aleshores estem aquí. Hem anat fent xerrades, sortides a teatre, viatges , sopars, tallers diversos: de cuina, d’ornamentació de Nadal, de restauració, de manualitats, de flors seques, etc..., vam promoure les primeres classes d’anglès al poble, també la creació d’una coral, hem col·laborat amb l’escola en un projecte humanitari i actualment hem obert un banc del temps, dels primers a les comarques gironines, en el qual hi ha diferents persones treballant-hi. Tot plegat, doncs, pretén ser una via de canalització per promoure i organitzar activitats que interessin a tothom i de manera especial a les dones.

Un dels projectes que es desenvolupa actualment és el Banc del Temps, És un grup de persones motivades per intercanviar temps, dedicant-lo a tasques puntuals fomentant així l’oportunitat de conèixer i confiar en els altres. La unitat d’intercanvi és l’hora, independentment del servei que s’ofereixi o que es rebi.