Activitats

Des de l’espai jove tenim la voluntat d’oferir resposta a les inquietuds i necessitats dels joves del municipi. És per aquesta raó que procurem oferir una atenció integral i individualitzada sobre qualsevol àmbit que us preocupi (participació, treball i formació, oci i lleure, salut, mobilitat, habitatge i cultura i participació, entre d’altres).