Habitatge

 

Habitatge per a joves a Sant Gregori: una prioritat

L'habitatge juvenil és una prioritat per a l'Ajuntament de Sant Gregori, motiu pel que esdevé una de les línies estratègiques del Pla Local de Joventut del municipi. Ha estat un dels pioners a la comarca del Gironès i arreu de Catalunya en el desplegament de polítiques d'habitatge per a joves i, de fet, la primera promoció de pisos de protecció oficial realitzats per l'Ajuntament de Sant Gregori va ser l'any 1995, model de pis en venda de protecció oficial que la Generalitat de Catalunya ha assumit com referent.

En els darrers anys, s’han dut a terme 5 promocions d’habitatges de protecció oficial, la darrera al sector de Can Serra, de 36 habitatges de protecció oficial.

Històric d'habitatges de protecció oficial a Sant Gregori

1a Fase 1994-1995
- Sector Can Serra (règim de compra)
2a Fase 1997-1998 - Sector Can Serra (règim compra)
3a Fase 2003-2004 - Sector Torre (règim compra)
4a Fase 2006-2007 - Sector Sud (compra) / Àgencia Catalana Habitatge (règim lloguer)
5a Fase 2009-2011 - Sector Can Serra (règim compra)

 

Habitatges de protecció oficial - En règim de lloguer

Existeix una promoció de 12 habitatges de lloguer situats al Sector Sud al C/ Bruguera (davant Pl. Francesc Macià). Aquests habitatges estan gestionats per l'Agència Catalana de l'Habitatge. Per tal d'anar omplint les possibles baixes que hi puguin haver, tothom que estigui interessat en optar a un habitatge de protecció oficial ha de sol·licitar ser inclòs al Registre d'Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Característiques orientatives dels habitatges:

  • Pisos d'una habitació. Compten amb una habitació, bany i cuina/menjador (de 36,40 m2) i pàrquing inclòs.
  • Pisos de dues habitacions. Compten amb dues habitacions, bany i cuina/menjador (46,30 m2) i pàrquing inclòs

Per a inscriure's al Registre d'Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya cal:

1. Omplir i signar la sol.licitud (descarrega la sol·licitud aquí).
2. Preparar tota la documentació requerida:
                 – 
Certificat empadronament històric (cal demanar-lo a l'ajuntament on s'està empadronat).
                 
– Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (Declaració de la renda vigent o certificat d'ingressos de l'empresa + vida laboral).
                 – Document d'identitats dels sol·licitants.
                 – Llibre de Família.
                 *Es pot requerir altre documentació depenent de la situació dels sol·licitants.
3.Validar la documentació:

Opció 1. Portar tota la documentació a l'Espai Jove Cal Bolet per tramitar la sol.licitud a l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya (per a fer-ho caldrà demanar hora al servei especialitzat en matèria d'habitatge del Consell Comarcal del Gironès, que ofereix atencions els dilluns de 10:00 a 14:00h, trucant al 972429072 o enviant un correu electrònic a habitatge@santgregori.cat).

Opció 2. Portar tota la documentació al Servei Territorial d'Habitatge a Girona (Plaça Pompeu Fabra, 1, 17002, Girona).

Habitatges de protecció oficial - En règim de compra

Serveis Municipals de Sant Gregori, que depen integrament de l'Ajuntament de Sant Gregori, des de l'any 1995 ha impulsat diferents fases d'habitatges de protecció oficial en opció de compra al municipi de Sant Gregori. Aquest 2019 hi ha previst iniciar una nova fase d'habitatges de protecció oficial per completar la fase del sector de Can Serra. Es pot consultar tota la informació relativa a aquesta promoció al següent enllaç.