Habitatge

Informació d'habitatges de compra i de lloguer a Sant Gregori  

L’Ajuntament de Sant Gregori sempre ha mantingut l'habitatge juvenil com una de les seves prioritats, per aquest motiu és una de les línies estratègiques del Pla Local de Joventut.


Pel que fa a polítiques d’habitatge per a joves, l’Ajuntament de Sant Gregori va ser un dels  pioners a la comarca del Gironès i també de tota Catalunya. Ho corrobora el fet que la primera promoció de pisos de protecció oficial realitzats per l’Ajuntament de Sant Gregori  l’any 1995, la Generalitat de Catalunya l’agafa com a model de pis en venda de protecció oficial.

S’han dut a terme 5 promocions d’habitatges de protecció oficial, la darrera al sector de Can Serra, de 36 habitatges de protecció oficial.

HISTÒRIC D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANT GREGORI:

1a Fase 1994-1995 - Sector Can Serra (règim de compra)
2a Fase 1997-1998 - Sector Can Serra (règim compra)
3a Fase 2003-2004 - Sector Torre (règim compra)
4a Fase 2006-2007 - Sector Sud (compra) / Àgencia Catalana Habitatge (règim lloguer)
5a Fase 2009-2011 - Sector Can Serra (règim compra)


HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL - LLOGUER

Existeix una promoció de 12 habitatges de lloguer situats al Sector Sud al C/ Bruguera (davant Pl. Francesc Macià). Aquests habitatges estan gestionats per  l'Agència Catalana de l'Habitatge.
Per tal d'anar omplint les possibles baixes que hi puguin haver, tothom que estigui interessat ha de sol·licitar ser inclòs al Registre d'Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat.

Característiques orientatives  dels habitatges :

  • Pisos d'una habitació.
    • Bany i cuina/menjador (36,40 m2) i pàrquing inclòs.
  • Pisos de dues habitacions,
    • Bany i cuina/menjador (46,30 m2) i pàrquing inclòs


iNSCRIURE'S AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL: 
QUÈ CAL FER (pas a pas) 

Per inscriure's al Registre d'Habitatges de Protecció Oficial hi ha 2 vies: 
     A - Es pot iniciar la inscripció on-line: aquí  
Registre de Sol·licitants d'HPO (per finalitzar la inscripció caldrà validar la documentació presencialment).
     B - Realitzar la inscripció presencialment:
 1. Omplir i signar la sol.licitud (descarrega la sol·licitud aquí)
 2. Preparar tota la documentació requerida:
                   -Certificat empadronament històric (cal demanar-lo a l'ajuntament on s'està empadronat)
                   -Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (Declaració de la renda vigent o certificat d'ingressos de l'empresa + vida laboral)
 
                   -Document d'identitats dels sol·licitants
                   -Llibre de Família
                   *Es pot requerir altre documentació depenent de la situació dels sol·licitants.
3.Validar la documentació: Portar tota la documentació a Cal Bolet per tramitar la sol.licitud a l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya o bé dur-la personalment al Servei Territorial d'Habitatge a Girona. Plaça Pompeu Fabra, 1 17002 Girona Telèfon 872975000.


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A RENUNCIAR A LA TITULARITAT D'UN HABITATGE (nómes en el cas de tenir adjudicat un habitatge)


HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL - COMPRA 

En aquests moments no hi ha cap convocatoria d'adjudiciació d'habitatges de compra oberta, si esteu interessats en properes edicions envieu un correu electrònic a l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Sant Gregori. joventut@santgregori.cat