Habitatge

 

Habitatge per a joves a Sant Gregori: una prioritat

L'habitatge juvenil és una prioritat per a l'Ajuntament de Sant Gregori, motiu pel que esdevé una de les línies estratègiques del Pla Local de Joventut del municipi. Ha estat un dels pioners a la comarca del Gironès i arreu de Catalunya en el desplegament de polítiques d'habitatge per a joves i, de fet, la primera promoció de pisos de protecció oficial realitzats per l'Ajuntament de Sant Gregori va ser l'any 1995, model de pis en venda de protecció oficial que la Generalitat de Catalunya ha assumit com referent.

En els darrers anys, s’han dut a terme 5 promocions d’habitatges de protecció oficial, la darrera al sector de Can Serra, de 36 habitatges de protecció oficial.

Històric d'habitatges de protecció oficial a Sant Gregori

1a Fase 1994-1995
- Sector Can Serra (règim de compra)

2a Fase 1997-1998 - Sector Can Serra (règim compra)

3a Fase 2003-2004 - Sector Torre (règim compra)

4a Fase 2006-2007 - Sector Sud (compra) / Àgencia Catalana Habitatge (règim lloguer)

5a Fase 2009-2011 - Sector Can Serra (règim compra) 

6a Fase 2021- Sector Can Serra (règim de compra)

 

COM ACCEDIR A L'HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL

Per accedir a qualsevol promoció d’habitatges de protecció oficial de Catalunya -tant en règim de lloguer com de compra- s’ha d’inscriure al Registre d’habitatge de protecció oficial de la Generalitat i després validar la documentació a una oficina d'habitatge habilitada* 

Habitatges de protecció oficial - En règim de lloguer a Sant Gregori

Existeix una promoció de 12 habitatges de lloguer situats al Sector Sud al C/ Bruguera (davant Pl. Francesc Macià). Aquests habitatges estan gestionats per l'Agència Catalana de l'Habitatge. Per tal de poder-hi optar, cal inscriure's Registre d'Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya. En aquest registe s'hi pot inscriure en quasevol moment.

Dels 12 habitatges de lloguer, l'ajuntament gestiona 3 pisos de lloguer per promoure aquests habitatges entre els veïns i veïnes del municipi.
Actualment no hi ha cap convocatòria oberta:  No es tornarà a obrir convocatòria de sol·licituds fins que s'esgoti la llista d'espera actual

Característiques orientatives dels habitatges:
     - Pisos d'una habitació. Compten amb una habitació, bany i cuina/menjador (de 36,40 m2) i pàrquing inclòs.
     - Pisos de dues habitacions. Compten amb dues habitacions, bany i cuina/menjador (46,30 m2) i pàrquing inclòs

 

Habitatges de protecció oficial - En règim de compra

Serveis Municipals de Sant Gregori, que depen integrament de l'Ajuntament de Sant Gregori, des de l'any 1995 ha impulsat diferents fases d'habitatges de protecció oficial en opció de compra al municipi de Sant Gregori.

 

Per optar a l'habitatge de protecció oficial de Sant Gregori, primer de tot, cal inscriure's al Registre d'Habitatges de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Per a més informació sobre l'habitatge a Catalunya podeu accedir a aquesta pàgina web adreçada a joventut o a aquesta altra  per a altres franges d'edat. 

Si vols rebre més informació quan hi hagi una promoció activa d'habitatge, omple el formulari següent: