Pla Local de Joventut

Des de ll'Ajuntament de Sant Gregori sempre s'ha tingut un interès especial pels joves del nostre municipi i així es vol reflectir amb la posada en marxa del Pla local  per a la joventut. L’objectiu de l’elaboració d’aquest pla és poder planificar les polítiques de joventut  en transversal anant més enllà de les mateixes activitats i accions dirigides des de la regidoria de Joventut, i tenint en compte els diferents aspectes de la vida dels joves (educació, cultura, salut, habitatge, treball, participació social,...)

  
A través del Pla Local de Joventut recollim les diferents  accions que es pretenen desenvolupar des de l'Àrea de Joventut  durant el període 2012-2015. És un document públic que tothom pot consultar i en què hi van participar diferents sectors de la població en la seva elaboració.
 
L'elaboració del pla local de joventut  es va dur a terme a través d' un procés participatiu, tant per part dels joves com dels diferents agents socials del municipi, de les entitats i dels regidors de l’Ajuntament. També es van consultar diverses fonts estadístiques i es va completar amb diferents  entrevistes a persones significatives del municipi.