Pla Local de Joventut

 

Formes part de Sant Gregori i volem que hi diguis la teva!

Des de l'Ajuntament de Sant Gregori sempre s'ha tingut un interès especial pels joves del nostre municipi i així es vol reflectir amb la posada en marxa del Pla local per a la joventut. L’objectiu de l’elaboració d’aquest pla és poder planificar les diferents polítiques de joventut de manera transversal, anant més enllà de les pròpies activitats i accions impulsades des de la regidoria de joventut i tenint en compte els diferents aspectes de la vida dels i les joves (educació, cultura, salut, habitatge, treball, participació social, etc.).

  
A través del Pla Local de Joventut recollim les diferents accions que es pretenen desenvolupar des de l'Àrea de Joventut durant el període 2021-2025. És un document públic que tothom pot consultar i en l'elaboració del que hi participen diferents sectors de la població a través d'un procés participatiu, obert tant als i les joves com als diferents agents socials del municipi, les entitats i els regidors de l'Ajuntament de Sant Gregori. A més, s'elabora mitjançant diferents fonts estadístiques i es completa amb entrevistes a diverses persones de referència al territori.