Comunicació positiu COVID-19

 

Comunicació de les famílies en cas de positiu d'un infant de la Llar d'Infants Els Escarlets.

Omplir aquest formulari

Aquest formulari es pot omplir en qualsevol moment.

 

Recordeu!
Si un membre de la unitat familiar de convivència dona positiu per COVID-19, llavors tot el grup de convivència ha d'estar confinat.
En aquest cas no porteu l'infant de la Llar d'Infants i adreçeu-vos al 061 o al vostre CAP/Consultori Mèdic per a realització de prova PCR o test ràpid.