Sortides i celebracions

En aquest apartat trobareu les celebracions de les diades i les sortides programades del curs 2019-20.

 

Per tal de poder participar en les activitats que es realitzen fora de la llar cal que a l'inici de curs el pare, mare o tutor legal de l'infant ompli i signi l'autorització. Aquesta autorització té una validesa per a tot el temps que l'infant assistirà a la llar.

Les sortides que tinguin un cost adicional cal abonar-les dins el termini establert. Aquest pagament es realitza exclusivament mitjançant el mètode de codi de barres. No s'acceptarà cap infant que no hagi abonat la despesa dins el termini assenyalat. Si l'infant no pot assistir-hi per raons d'última hora, es reemborsarà l'import pagat de l'activitat en un 60%.

Els infants que no participin de les sortides d'un dia complert, no podran assistir a la llar atès que no hi ha el grup ni les educadores corresponents.

Les sortides que impliquin l'absència del grup durant unes hores fora del centre, els infants que no participen de la sortida, podran assistir a la llar quedant-se a càrrec de la resta dels grups. 

 

La comunicació de les celebracions i les sortides es fa mitjançant una nota a cada família amb la informació corresponent.