Imatges portada

Les imatges de la portada de la pàgina web estan cedides a l'Ajuntament de Sant Gregori per a la promoció del municipi.
Per a ser utilitzades cal una autorització expressa de l'Ajuntament de Sant Gregori i de l'autor o autora de les imatges.

1. Imatge de l'entrada al poble de Sant Gregori (rotonda amb el símbol 7en1).
2. Imatge de la façana de l'Escola Agustí Gifre obra de Rafael Masó.
3. Imatge de les ribes del Ter des de l'illa de la Pilastra.
4. Imatge de camps de conreu al pla de Furgell al poble de Cartellà.
5. Imatge d'arc de Sant Martí entre el torrent de Garrep i el torrent de Garrabia

Autor imatges 1, 2, 3, 4 i 5: JRoca