Altres


Altres actuacions en matèria d'igualtat i diversitat afectivosexual

Des de l'Ajuntament de Sant Gregori es considera prioritari el compromís de treballar amb perspectiva de gènere i diversitat afectivosexual. És per aquest motiu que, més enllà de programar acccions en dates puntuals, s'intervé de manera transversal i continuada en el temps. Això inclou, entre d'altres accions:

  • Formació sobre gènere i diversitat afectivosexual per als i les treballadores de l'Ajuntament de Sant Gregori, i de manera més especialitzada per al personal de l'Àrea de Joventut i Cultura, que és des d'on s'impulsen les polítiques d'igualtat al municipi.
  • Incorporació de la perspectiva de gènere i diversitat afectivosexual en la programació d'espectacles al Teatre La Pineda i en l'oferta d'activitats culturals.
  • Incorporació de la perspectiva de gènere i diversitat afectivosexual en la programació de l'Espai Jove Cal Bolet i en les intervencions socioeducatives que es desenvolupen des d'aquest recurs. 
  • Cessió de llibres rotatius per part de la Biblioteca Miquel Martí i Pol a l'Espai Jove Cal Bolet sobre gènere i diversitat afectivosexual.
  • Programació d'activitats amb clau de gènere i diversitat afectivosexual des de la Biblioteca Miquel Martí i Pol (contacontes, presentacions de llibres, exposicions, etc.).