Punt lila


Punt lila de prevenció i atenció a les violències masclistes i LGTBI+fòbiques

Les desigualtats per raó de gènere i diversitat afectivosexual es produeixen en totes les esferes de la vida quotidiana –àmbit laboral, educatiu, d’oci i temps lliure, sexualitat, etc.–; malgrat en els espais d’oci nocturn la violència sexual està naturalitzada, normalitzada i generalitzada.

És per aquest motiu que l’any 2017 des de l’Ajuntament de Sant Gregori es va decidir elaborar un protocol de prevenció i atenció a les violències masclistes i LGTBI+fòbiques (que es va aprovar en data 14 de maig de 2018) i desplegar un punt lila durant la Festa Major i altres esdeveniments d’oci nocturn del municipi.

 

Què és un punt lila?

És un espai de sensibilització i prevenció i de suport, assessorament i atenció davant les violències masclistes i LGTBI+fòbiques que es puguin produir en el context d’oci nocturn.

L’objectiu d’aquest és:

  • Esdevenir un recurs dissuasori i de prevenció de les violències masclistes i LGTBI+fòbiques en els espais d’oci nocturn.
  • Oferir un espai d’assessorament, informació i atenció a totes les persones que participen de l’activitat d’oci nocturn; i activació del protocol d’intervenció en cas que sigui necessari.
  • Establir sinergies entre els diferents agents del territori que permetin treballar de manera conjunta la prevenció, detecció i actuació davant les violències masclistes i LGTBI+fòbiques.