Seu Electrònica

La Seu Electrònica (SEU-e) és una peça clau i indispensable de la nova administració pública. Abarca un ventall de noves eines que preparen als ajuntaments per afrontar una nova etapa on tothom pot accedir a Internet i pot realitzar les gestions i els tràmits online.

En els darrers anys, i cada vegada més, les seus electròniques prendran més força degut a l'impúls de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és una reforma de la Llei 30/1992 destinada sobretot a impulsar la tramitació electrònica del procediment administratiu i a superar la tramitació en paper amb l'objectiu de facilitar i agilitzar els tràmits i reduïr els costos. 

Tot seguit es presenten els diferents serveis de l'Administració Oberta de Catalunya els quals s'ofereixen actualment des de l'Ajuntament de Sant Gregori:

Espai amb la informació contractual pública de l'Ajuntament de Sant Gregori i de la societat Serveis Municipals S.A.
 
Espai on el ciutadà pot realitzar diversos tràmits i gestions online amb l'Ajuntament de Sant Gregori
 
 Espai de gestió de factures electròniques entre les empreses i l'Ajuntament de Sant Gregori i
 
Espai d'accés directe al Portal de Transparència de
l'Ajuntament de Sant Gregori 
 
Permet signar documents, correus electrònics i certificats digitals
de manera personalitzada. Sol·licitut gratuïta.
 
Espai on es penjen els anuncis i edictes que depenen de l'Ajuntament de Sant Gregori o de Serveis Municipals S.A. 
 
Cartografia del municipi de Sant Gregori.
 
Servei de notificacions d'actes administratius i comunicacions per mitjans electrònics.