Factura electrònica

A partir del 15 de gener de 2015, les factures que es presentin davant l'Ajuntament de Sant Gregori han de ser electròniques i s'han de presentatr en un dles punts generals d'entrada de factures electròniques.

Així, els proveïdors de l'Ajuntament de Sant Gregori han de presentar a través de l'aplicació delservei e.FACT les seves factures en format electrònic. El DIR3 de l'Ajuntament és

No obstant i a fí de promoure una transició gradual cap a la factura electrònica, l'Ajuntament ha exclòs l'obligació de format electrònic les factures d'import inferior a 5.000,00€ (IVA inclòs), que poden ser remeses en format PDF a través del correu facturacio@santgregori.cat

Camps identificadors (DIR3) per a l'enviament de les factures:

  • Oficina comptable: L01171637 Ajuntament de Sant Gregori
  • Òrgan gestor: L01171637 Ajuntament de Sant Gregori
  • Unitat tramitadora: L01171637 Ajuntament de Sant Gregori

 

Accediu a la BÚSTIA D'ENVIAMENT DE FACTURES ELECTRÒNIQUES de l'Ajuntament de Sant Gregori