Ajudes a agricultors i ramaders

Les ajudes a agricultors i ramaders del municipi s'apliquen respecte al 50% del valor de l'IBI per la tributació dels coberts agrícoles i altres elements tributaris subjectes a l'activitat agrícola o ramadera que fins l'exercici 2016 no tributaven.
Aquestes ajudes són de càracter pregat i s'han de sol·licitar a l'Ajuntament de Sant Gregori.
Es pot procedir a demanar les ajudes pels exercicis 2016 i 2017.

El termini de sol·licitud respecte l'ajuda exercici 2016 i 2017 finalitza el 30/08/2017.