Ajudes a agricultors i ramaders

Les ajudes a agricultors i ramaders del municipi s'apliquen respecte al 50% del valor de l'IBI per la tributació dels coberts agrícoles i altres elements tributaris subjectes a l'activitat agrícola o ramadera que fins l'exercici 2016 no tributaven.
Aquestes ajudes són de càracter pregat i s'han de sol·licitar a l'Ajuntament de Sant Gregori.

La Junta de Govern local de l’Ajuntament de Sant Gregori en sessió ordinària de data 21 d’agost de 2018 ha aprovat la pròrroga de les ajudes per a agricultors i ramaders del municipi que exercien la seva activitat com a activitat principal i que han estat afectats per l’increment de l’IBI, per a aquest exercici 2018. 

S’obre la convocatòria per tal de presentar les sol·licituds, abans del dia 31/12/2018.