Ajudes especials (pagament deutes amb treballs a la comunitat)

Donada la conjuntura econòmica en situacions concretes per fer front al pagament de deutes municipals, per la problemàtica socioeconòmica i familiar que origina l’abonament en metàl·lic de determinats deutes municipals, pel que aquest Ajuntament preveu amb aquesta ordenança l’execució alternativa mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat.

Aquesta ajuda a la persona i/o famílies es regula mitjançant una ordenança (veure document adjunt).

En cas de voler sol·licitar aquesta opció cal dirigir-se a les oficines municipals de l'Ajuntament de Sant Gregori.