Ajudes socials activitats esportives municipals

AJUDES SOCIALS A ESPORTISTES

Ajudes en el pagament de les quotes mensuals per a esportistes de Sant Gregori que practiquen activitat esportiva en entitats esportives del municipi de Sant Gregori.

Telèfon d'atenció:

972 42 83 00

E-mail d'atenció:

ajuntament@santgregori.cat