Ajudes socials

L'Ajuntament de Sant Gregori juntament amb el Consorci de Benestar Social del Gironès ofereixen les presents ajudes socials en diferents impostos, taxes i preus públics municipals:

  • Impost IBI
  • Impost IVTM
  • Taxa deixalles / clavegueram
  • Preu públic servei d'aigua

El model de sol·licitud s'ha d'entregar a les oficines de l'Ajuntament de Sant Gregori.

S'ha d'acompanyar amb tota la documentació que es requereix a les bases, segons cada situació familiar.