Resum de bonificacions en impostos, taxes o preus públics

En aquest apartat es poden trobar les bonificacions vigents que estableix l'Ajuntament de Sant Gregori respecte a les taxes, preus públics o impostos de les ordenances fiscals en curs.