Criteris subvencions ordinàries

Aquests criteris es van aprovar al Ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Gregori en data d'11 de juliol de 2016 i regulen l'atorgament de subvencions a les entitats del muniipi de Sant Gregori.

CRITERIS PER ENTITATS ESPORTIVES

CRITERIS PER ENTITATS CULTURALS, SOCIALS, JUVENILS i ALTRES

Tots els crietris que compleixi l'entitat s'hauran d'indicar a la sol·licitud i potseriorment justificar degudament una vegada resolta la subvenció que correspon.