Subvencions i bonificacions

Aquest apartat consta d'un llistat complet de les diferents subvencions, ajudes i bonificacions que atorga l'Ajuntament de Sant Gregori a través de les ordenances físcals o mitjançant convocatòries específiques al llarg de cada exercici i les quals les poden sol·licitar les entitats, empreses i/o veïns del municipi que reuneixin les condicions establertes en les bases de cada convocatòria.