Ajudes en el transport públic

Bases de l'ordenança reguladora de bonificacions en el transport públic en aútobus de la línia regular entre Sant Gregori i Girona.

També des del Consorci ATMG ofereix una bonificació de més del 76% sobre el preu dels títols de transports mensuals T-MES a totes aquelles persones usuàries del transport públic que es troben en situació d'aturat. Per optar a aquesta bonificació, han de complir un dels requisits següents:

-Percebre un subsidi per desocupecaió d'un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

O bé,

-Rebre qualsevol altre ajut inferior al SMI o bé no rebre'n cap però estar com a inscrit com a demandant d'ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys, i trobar-se en procés de cerca feina tutoritzat pel Servei d'Ocupació de Catalunya que requereix algun sistema de transport de manera freqüent.

O bé,

-Rebre ajudes per part dels serveis socials de l'Ajuntament de Sant Gregori.


Per a més informació dirigir-se al Consorci ATMG.
Abans d'aquirir la targeta i/o els títols de transport bonificat. han d'obtenir un certificat que acrediti que compleixi els requisits demanats.