Ajudes quotes Llar Infants

En aquest apartat es poden trobar les bonificacions vigents que estableix l'Ajuntament de Sant Gregori d'ajuts individuals a l'alumnat de la Llar d'Infants Els Escarlets pels serveis d'acollida i escolarització segons els criteris establerts a les bases.