Ajudes socials

Aquestes bases tenen per objecte establir les condicions per a la concessió de prestacions econòmiques d’ajuts socials que tenen la finalitat d’atendre situacions de necessitat bàsiques d’aquelles persones que es troben en situacions econòmiques desfavorides en aplicació de les ordenances fiscals.

Tota la informació es pot trobar en el document adjunt.