Bases per concessió de trofeus

Aquestes bases (incloses dins les bases reguladores de concessió de subvencions per activitats culturals i esportives) té com a objecte regular la concessió de trofeus a entitats o empreses que organitzin alguna activitat amb l’objectiu de promoure l’esport, l’activitat física i els hàbits saludable a través de l’esport al municipi de Sant Gregori.

S'estableixen una sèrie de criteris per tal de designar el nombre de trofeus a concedir per a cada activitat.