Convocatòries subvencions

En aquest apartat es troben les convocatòries de sol·licitud de subvencions ordinàries per a entitat del municipi de Sant Gregori que atorga l'Ajuntament de Sant Gregori.

Les subvencions ordinàries són aquelles que s'atorguen de forma anual a les entitats municipals per la seva activitat i funcionament durant l'any natural. Cada entitat ha de formalitzar la sol·licitud de subvenció de forma expressa dins cada convocatòria, omplint els documents requerits, dins el termini establert.

Les sol·licituds fora de termini seran excloses.

Les entitats municipals que poden tenir un conveni d'aportació econòmica amb l'Ajuntament de Sant Gregori queden excloses de la sol·licitud de subvencions ordinàries a l'Ajuntament de Sant Gregori.