Suport en assessorament lingüístic

Des de l'Ajuntament de Sant Gregori d'acord amb el Consorci de Normalització Lingüística es pos a disposició de les entitats del municipi de Sant Gregori el servei de correccions de documents i cartells d'esdeveniments amb la voluntat de facilitar una eina més per garantir un bon ús de la llengua.

Es revisaran textos breus, escrits en català, fins a un màxim de 1.600 paraules per setmana (equivalent aproximadament a 4 fulls) i cartells d'activitats o esdeveniments de les propies entitats municipals.

Procediment a seguir:

1. Enviar el text a l'adreça indicada i indicar que es tracta d'una entitat del municipi de Sant Gregori.
Els escrits i/o cartells s'han d'enviar a: girones@cpnl.cat

2. El text ha d’estar en un format electrònic editable.
No es revisaran textos en PDF o formats no editables.

3. Abans d’enviar el text, l’usuari haurà d’haver-hi aplicat un corrector ortogràfic.

4. El termini de lliurament del text s’acordarà entre l’usuari i el Servei d'Assessorament Lingüístic (SAL).
Cal tenir en compte que les correccions no són immediates.

5. El text sempre es retornarà amb la referència de les modificacions i els comentaris corresponents, si escau.

6. El SAL demanarà dades d’identificació i de contacte dels usuaris.

7. Sempre que sigui possible, el SAL es comunicarà amb la persona redactora del text qui, en tot cas, haurà de rebre el text revisat.

8. No es revisen llibres, treballs de creació, treballs acadèmics ni textos provinents de centres d’ensenyament. Tampoc no es revisen aspectes tipogràfics ni galerades ni proves d’impremta.

9. Les persones i organitzacions usuàries hauran de tenir en compte les recomanacions del SAL. En cas contrari el CPNL no es fa responsable dels textos.

En cas de necessitar revisar un text més llarg o un document especial cal posar-se en contacte per telèfon: 972 21 32 62 (responsable: Salut Coll)