Suport en difusió activitats

Per tal de donar suport en la difusió de les activitats que organitzen les entitats al municipi de Sant Gregori es posen a diposició una sèrie de canals de comunicació del pròpi Ajuntament de Sant Gregori amb l'objectiu d'ampliar i donar la màxima visibilitat als esdeveniments que s'organitzen per assolir una bona participació:

-web municipal 
-xarxes socials
-APP de Sant Gregori
-butlletí electrònic
-pantalla electrònica
-ràdio Sant Gregori
-mupis NOU (consultar reglament)
-cartelleres municipals
-bústiada (coincidint amb el repartiment de la revista municipal 7en1: abril, juliol, octubre, desembre).En aquest cas s'ha d'avisar amb un mes d'antel·lació.

Veure detall dels canals de comunicació municipals

Evitar penjar cartells a la via pública o en espais no establerts.

Tots els cartells i elements de difusió de l'esdeveniment de l'entitat hauran de portar l'escut de l'Ajuntament de Sant Gregori en un lloc visible i amb els formats establerts.
A sobre de l'escut hi haurà de figurar expressament el text:  amb el suport:

Per sol·licitar la difusió d'un esdeveniment, acte o activitat d'una entitat del municipi es pot fer a través del correu electrònic: comunicacio@santgregori.cat