Els nostres símbols

L'interès de l'Ajuntament de Sant Gregori per tenir uns símbols propis es remunta a mitjans dels anys vuitanta.

L'ESCUT

El 1988, després de l'informe elaborat per la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica i Sigil.lografia el 1987, va aprovar l'escut heràldic municipal. Aquest és caironat partit: 1r. de gules, una creu papal d'argent (símbol del papa Sant Gregori); 2n. d'or, quatre pals de gules, que indica que Sant Gregori fou lloc reial. Per timbre, una corona mural de poble. La bandera està dividida en dues parts iguals per una diagonal ascendent: la primera vermella amb la creu papal i la segona amb les quatre barres en diagonal.

LA BANDERA

El 1993 l'Ajuntament de Sant Gregori va iniciar els tràmits oficials per a l'adopció de la bandera municipal. En primer lloc, va caldre demanar un informe a l'Associació Catalana de Vexil.lologia que determinés quines haurien de ser les característiques de l'estendard per tal que fos representatiu i identificatiu del municipi.
El 14 de març de 1994 l'Ajuntament acordà en ple municipal el model a adoptar com a bandera de Sant Gregori el qual s'acabaria aprovant finalment el 1997. La bandera és apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres d'ample (2x3), dividida en dues parts iguals per una diagonal ascendent, la primera vermella amb la creu papal de l'escut de Sant Gregori, blanca al cantó; d'altura de 5/9 del total i separada de l'angle per 1/9; i la segona dividida en 9 franges diagonals ascendents de la mateixa amplada, 5 grogues i 4 vermelles alternades.

SANT GREGORI M'AGRADA

  >>>>>>  

És el distintiu que promociona el poble actualment. Té com a principals elements la muntanya, que representa el cim de Sant Grau i que és el punt més elevat del municipi, i la riera de Llémena, que travessa Sant Gregori i la vall de Llémena. En les dues imatges es pot veure l'evolució amb el temps d'aquest distintiu.