Església de Sant Gregori

Construcció: Tot i que es coneix des de l'any 882, l'edifici actual té l'origen en una construcció romànica del segle XI.
Ubicació: Barri de l'església. L'església parroquial antiga es troba a 1 km a l'oest del poble modern
Missa els diumenges a les 9:00h

0

Església d'una nau, creuer de grans dimensions i capçalera amb tres absis, dels quals se'n conserven dos, amb decoració d'arquets llombards a l'exterior. Al segle XVI s'hi construí el cor, i al XVII les capelles del Roser i del Sant Crist, a més del campanar, sobre el creuer, de torre de planta quadrada de dos nivells i coronament piramidal. Al segle XVIII es construí la sagristia i s'allargà l'edifici per ponent, amb la construcció de les noves capelles del Sagrat Cor i de Sant Andreu, el comunidor i la façana actual. Durant les restauracions interiors de l'any 1984 s'hi van trobar tres lipsanoteques de fusta amb relíquies i documents dels segles XI a XIV, entre els quals les actes de consagració de l'església. Darrera, hi ha una creu de terme gòtica, del segle XV, destruïda l'any 1936 i reconstruïda posteriorment. L’any 1998 es va restaurar l’exterior de l’església. Des de l'any 1971 fa quasi totes les funcions parroquials una església de nova construcció, ubicada al nucli urbà.

Fotografia: Miquel Bohigas