Participació ciutadana

Espai de participació ciutadana del municipi de Sant Gregori

La participació ciutadana esdevé un element important en la societat actual, per aquest motiu s'ha donat més protagonisme, amb un espai específic de participació ciutadana a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Gregori, a aquesta eina. En aquest espai obert tot ciutadà pot trobar diferents canals de participació actius sobre diferents aspectes que afecten i tenen a veure amb l'àmbit municipal, des d'enquestes per consultar l'opinió dels veïns i veïnes fins als canals i mitjans de participació que s'ofereixen actualment. Amb la voluntat d'estar en constant evolució i d'incorporar nous elements de participació.

 


 

Reglament participació ciutadana

Reglament participació ciutadana

Actualment l'Ajuntament de Sant Gregori es regeix per el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.

Enquestes participació ciutadana

Enquestes participació ciutadana

En aquests apartat es poden trobar les diferents enquestes i consultes sobre diferents aspectes relacionats amb l'Ajuntament de Sant Gregori.
Aquesta és una eina de participació online de caracter consultiu per valorar i tenir en compte la opinió, en primer terme, dels veïns i veïnes del municipi.
Les enquestes sempre són accessibles des de qualsevol ordinador, smartphone o tablet amb accés a Internet*.


Enquestes:

Consulta per el nou logotip de l'Espai la Pineda 
Estat: Finalitzada
Període: de gener a març de 2017
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)

Enquesta utilització dels canals de comunicació municipals
Estat: Finalitzada
Període: de novembre a desembre de 2016 
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)

Horaris Transport Públic Autobús L301 entre Sant Gregori i Girona 
Estat: Finalitzada
Període: de gener a març de 2016 
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)

Enquesta per escollir projecte solidari
Estat: Finalitzada
Període: d'abril a miag de 2016
Consultar resultats (llistat a la columna lateral)

*Què passa si no tinc ordinador o connexió a Internet?
Es poden trobar ordinadors d'accés lliure a la Biblioteca Miquel Martí i Pol i a Cal Bolet.
També hi ha punts wi-fi gratuïts a l'Ajuntament, a Cal Bolet, a la Biblioteca Miquel Martí i Pol, al Centre Cívic i a l'Espai la Pineda.

Digues la teva

Digues la teva

També es pot participar a través de diferents bústies 'Digues la teva' repartides per diferents equipaments municipals:

  • Ajuntament 
  • Escola Agustí Gifre
  • Llar d'Infants Els Escarlets
  • Espai Jove Cal Bolet
  • Pavelló municipal
  • Consultori Local Llémena
  • Casal de Gent Gran
  • Piscina municipal

Només cal omplir una butlleta o deixar una carta amb les dades de contacte per poder donar resposta a la sol·licitut, queixa, proposta o suggeriment que s'adreça a l'Ajuntament de Sant Gregori.

Adreça't a l'ajuntament

Adreça't a l'ajuntament

En els següents enllaços qualsevol veí o veïna del municipi de Sant Gregori es pot adrçar a un càrrec electe (alcalde o regidors) o pot adreçar una proposta, una queixa o un suggeriment:

L'ajuntament a Change.org

L'ajuntament a Change.org

Change.org és una plataforma per signar peticions online sobre diversos temes que afecten al conjunt de la societat.
Per tal de donar resposta i seguiment de peticions que tenen a veure en l'àmbit municipal de Sant Gregori, l'Ajuntament va obrir al llarg de 2015 un perfil a Change.org el qual es pot accedir a través de l'enllaç següent:

Altres òrgans de participació

Altres òrgans de participació

En aquests apartat es decriuen diferents mecanismes de participació a través de comissions o consells de partcipació en diferents àmbits:

Ensenyament
Per tractar temes de l'àmbit escolar es reuneixen almenys 3 vegades durant el curs. Actualment hi ha vigents el següents consells escolars segons els centres educatius del municipi de Sant Gregori:

Consell Escolar Escola Pública Agustí Gigre
Calendari convocatòries: Tres durant el curs escolar
Composició:
El director del centre i 8 representants del centre docent (professors i professores)
Cinc representants de l'AMPA de l'Escola Agustí Gifre
Un treballador municipal (conserge)
Regidora d'Ensenyament
Objectiu: Vetllar per a la millora de l'espai educatiu i de tots aquells àmbits que se'n deriven per garantir les millors condicions per als alumnes, els i les mestres i les famílies. Establir els preus públics del menjador escolar.

Consell Escolar Llar d'Infants Els Escarlets
Calendari convocatòries: Tres durant el curs escolar
Composició:
La directora del centre i 2 educadores
Dos representants de l'AMPA de la Llar d'Infants Els Escarlets
Un treballador municipal (agutzil)
Regidora d'Ensenyament
Objectiu: Vetllar per a la millora de l'espai educatiu i de tots aquells àmbits que se'n deriven per garantir les millors condicions per als alumnes, les educadores i les famílies.

Consell Escolar Institut Vall de Llémena
Calendari convocatòries: Tres durant el curs escolar
Composició:
La directora del centre i 4 representants del centre docent (professors i professores)
Dos representants de l'AFA de l'Institut Vall de Llémena
Un alumne del centre
Regidora d'Ensenyament
Objectiu: Vetllar per a la millora de l'espai educatiu i de tots aquells àmbits que se'n deriven per garantir les millors condicions per als alumnes, els professors i professores i les famílies.

Cultura
En aquest àmbit existeix el consell de redacció de la revista 7en1, publicació que existeix al municipi des de l'any 1988.

Consell de redacció de la revista municipal 7en1
Calendari convocatòries: Quatre al llarg de l'any.
Composició:
Alcalde
Regidora de Cultura
Un/a regidor/a equip de govern
Un/a regidors/es de cada grup municipal representat al ple
El Director de l'Escola
El Mossen
La Bibliotecaria
La Secretaria Municipal
Objectiu: Vetllar per a la publicació trimestral de la revista municipal amb informació municipal i de les entitats del municipi. Establir amb criteri aquells temes que sigui d'interès per a ser publicats. Escollir la portada de cada número i els continguts corresponents.