Estudi sobre l'habitatge

Des de l’Ajuntament de Sant Gregori, a través d’una subvenció de la Diputació de Girona, s'ha estat elaborant, entre octubre i novembre de 2018, un estudi per conèixer les necessitats existents en matèria d'habitatge al municipi per tal de poder definir un seguit d’accions ajustades a la realitat.

A banda d’analitzar la capacitat de creixement urbanístic, l’ocupació de l’habitatge, el possible creixement poblacional, etc. cal escoltar els veïns i les veïnes del municipi per tal de conèixer la demanda real existent. És per aquest motiu que s’han formulat unes enquestes per tal que pugueu fer-nos arribar la vostra opinió. La vostra participació és bàsica per tal de què els resultats obtinguts de l’estudi siguin el màxim de fidels possibles a la realitat i per tant que l’Ajuntament i altres agents i organismes implicats plantegin i valorin actuacions enfocades a resoldre les necessitats d’habitatge existents.

Gràcies per la vostra col·laboració.