PEC Projecte Educatiu de Centre

És el document on s'expressa l'autonomia del centre i on es recullen les principals definicions de l'escola, on es fixen els objectius generals i les línies organitzatives.

Informació addicional