Cartografia SITMUN

En aquest apartat es pot trobar el simulador cartogràfic SITMUN (Sistema d'Informació Territorial Municipal) de la Diputació de Girona al qual està adherit l'Ajuntament de Sant Gregori es pot visualitzar informació cartogràfica del municipi. Es pot accedir a informació actualitzada referent a dades topogràfiques, geològiques, cadastrals, d'activitat econòmica, ortofotos i mapes, medi ambient, xarxa viària, plans de protecció civil, etc...

Al següent enllaç es pot accedir a l'aplicació SITMUN de Sant Gregori