Subvencions

- SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS AL PROGRAMA GARANTIA JUVENIL

Destinat a joves inscrits al programa de Garantia Juvenil entre 18 i 29 anys que es vulguin donar d'alta com a treballadors autònoms.
Les altes poden ser compreses entre l'1 d'octubre de 2018 i l'1 d'octubre de 2019, i amb un mínim de 8 mesos d'alta. 

Import: Des de 6.429€ a 10.000€