Criteris de no assistència a la llar

Els infants tenen un sistema immunitari encara feble, més encara quan conviuen estretament amb altres infants dins la llar. A aquesta edat emmalalteixen més sovint que quan són més grans, i el primer hivern que passen a la llar solen estar més vegades malalts que si estiguessin a casa. És molt important per això que quan el vostre fill/a estigui malalt NO el porteu, doncs un infant malalt exposa els altres al perill de contagi.
 
Per tal de disminuir raonablement el risc de contagi dins la llar i atendre de manera més convenient les necessitats individuals de cada infant al centre, cal que s’observin aquestes normes d’actuació:

NO ES POT ACCEPTAR L'ENTRADA DE CAP INFANT QUE PRESENTI SIMPTOMES DE MALALTIA

L’educadora, sempre que ho cregui convenient, demanarà a la família l’informe pediàtric que certifiqui que no hi ha indicis de contagi.
És molt important, tant per a vosaltres com per a  nosaltres, que estigueu localitzables sempre, per si sorgeix un imprevist (telèfons facilitats a la llar).
 
Si l’infant ha de prendre medicació, cal presentar la recepta o informe del pediatre i signar una autorització on s’especifiqui:
 
            Nom del producte
            Dosi que s’ha de prendre cada vegada
            Hora en què s’ha de prendre
            Durada del tractament
            Conservació del medicament
             
Sota cap concepte administrarem un medicament sense prescripció facultativa.