Guàrdia Municipal i Protecció Civil


Guàrdia Municipal Sant Gregori

A partir del 24 d’octubre de 2022 Sant Gregori disposarà d'un cos de Guàrdia Municipal cobrint diversos torns al llarg de la setmana.
L'Ajuntament de Sant Gregori impulsa i assumeix íntegrament aquest cos que realitzarà tasques de vigilància, compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana i coordinació amb altres cossos d'emergències.

Telèfon contacte:  605 42 53 09
Correu electrònic: guardiamunicipal@santgregori.cat

Seu: Centre Cívic de Sant Gregori (concertar sempre cita prèvia)

Funcions:
-Vigilància arreu del municipi, equipaments i espais municipals.
-Atenció en cas d'emergència o accident.
-Control de la zona de transport escolar.
-Coordinació amb els altres cossos: Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, Sanitaris, Bombers, Agents Rurals.
-Compliment de l'ordenança de civisme i convivència amb possibilitat de sancionar.
-Compliment de les normes de trànsit amb possibilitat de sancionar.
-Funcions de notificacions a domicilis i comprovacions.
-Presència de seguretat ciutadana en esdeveniments esportiu, culturals i populars.

Horaris*:
Segons torns programats cada setmana.

Davant qualsevol emergència o incidència al municipi el telèfon de referència és el 112

AV Protecció Cívil de Sant Gregori

Des de l'any 2017, l'Ajuntament de Sant Gregori va impulsar la creació de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Gregori. Aquest cos de voluntaris i voluntaries tenen com a funció garantir la seguretat ciutadana donant suport als Mossos d'Esquadra en esdeveniments singulars al municipi (cavalcada de reis, carnestoltes, proves esportives, festa major, etc...) així com també intervenció en cas de nevades, inundacions, ventades o incendis forestals juntament amb altres cosos d'emergències. 
Es pot trobar més informació sobre l'AVPC de Sant Gregori al seu apartat de la pàgina web [aquí].

En cas de sol·licitar el servei de l'AV de Protecció Civil per a un esdeveniment cal omplir aquest formulari i enviar a protecciocivil@santgregori.cat
El formulari s'ha d'enviar almenys amb 15 dies d'antelació de la celebració de l'esdeveniment.


Plans de Protecció Civil 

L'Ajuntament de Sant Gregori ha de disposar de tots els plans de protecció civil que requereixi el municipi en cas de catastrofe.
En la sessió plenària de l'11 de juliol de 2022 es va aprovar una nova actualització del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Gregori.
Aquest document és un pla que determina la planificació de la protecció civil en l’àmbit del municipi i ha d’incloure tots els riscos que l’afectin, per tal de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, de forma coordinada amb els serveis catalans de protecció civil i tots els cossos d'emergències que siguin requerits.

Consultar DUPROCIM