Estudis previs

0

L'elaboració del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal ha requerit prèviament l'elaboració d'estudis específics de diagnosi i projecció de futur del medi natural i social de Sant Gregori, així com de les perspectives del seu creixement demogràfic i econòmic. Aquests estudis han permès elaborar una àmplia diagnosi del municipi que fotografia l'estat actual de Sant Gregori i que ha estat la base a partir de la qual construir el nou planejament urbanístic del municipi.